ΠΛΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ COVID19

Το ξενοδοχείο μας φροντίζει μέσω της εφαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας ξενοδοχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο το ρίσκο μετάδοσης του ιού και να ενισχύσει την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων. Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια του πρωτοκόλλου και λαμβάνει υπόψιν του τις προαιρετικές συστάσεις.

Εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου

 • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού  στην τήρηση των νέων COVID-19 Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Ενημερωτικές σημάνσεις σε χώρους εργαζομένων

Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • ·Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε όλο το προσωπικό.
 • Αντισηπτικά χεριών είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες και το προσωπικό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

Διατήρηση αποστάσεων

 • Κατάλληλες σημάνσεις σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
 • Κατάλληλη διάταξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελοκαθισμάτων γύρω από τον χώρο της πισίνας

Καθαρισμός – Απολυμάνσεις
Ο καθαρισμός και η απολύμανση γίνεται με σκευάσματα κατάλληλα για τον SARS- CoV-2.

Δωμάτια επισκεπτών.

 • Ενισχυμένα προγράμματα καθαρισμού και απολυμάνσεων για τον καθαρισμό των δωματίων επισκεπτών με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία συχνής επαφής
 • Συσκευή ατμού χρησιμοποιείται για την απολύμανση επιφανειών κατά την αναχώρηση των επισκεπτών.
 • Καθαρισμός, απολύμανση και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Έχουν απομακρυνθεί διακοσμητικά αντικείμενα από τα δωμάτια.
 • Αποφεύγεται ο καθημερινός καθαρισμός των δωματίων στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης επαφών εργαζομένων και επισκεπτών. Υπάρχει ωστόσο η επιλογή αύξησης της συχνότητας κατόπιν αιτήματος πελάτη.
 • Η αλλαγή λινών και καθαρισμός πραγματοποιείται κάθε 3 μέρες.
 • Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

Κοινόχρηστοι χώροι

 • Αυξημένη συχνότητα καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και επιφανειών και των χώρων εργασίας προσωπικού , με ιδιαίτερη έμφαση  στα σημεία συχνής επαφής
 • Τραπεζοκαθίσματα bar απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση
 • Σύσταση στους επισκέπτες η αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων τουαλετών
 • Ο καθαρισμός και η συντήρηση των κλιματιστικών με βάση τις σχετικές Εγκυκλίους.

Υποδοχή

 • Εφαρμόζεται η υποχρεωτική οδηγία βάση πρωτοκόλλου για Check out στις 11:00 και Check in στις 15:00.
 • Τήρηση αρχείου πελατών με προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και ενδεχόμενης ανάγκης ιχνηλάτισης.
 • Κατάλληλη σήμανση στο δάπεδο της υποδοχής για τήρηση των αποστάσεων.
 • Τα κλειδιά απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.
 • Τα τερματικά POS απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.
 • Επιφάνειες εργασίες και αντικείμενα κοινής χρήσης απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και σε κάθε αλλαγή βάρδιας.
 • Πλήρες medical kit  διαθέσιμο στην υποδοχή.
 • Οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές σε παρεχόμενες υπηρεσίες.

Λειτουργία πισίνας 

 • Μέγιστος  επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων εντός της πισίνας: 1 άτομο/5m2
 • Τήρηση αποστάσεων σε ξαπλώστρες
 • Απολύμανση σε ξαπλώστρες μετά από κάθε χρήση

Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών

 • Όλοι οι προμηθευτές ακολουθούν ανάλογα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Το ξενοδοχείο μας εφαρμόζει πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ.
Η διεύθυνση του ξενοδοχείου μας δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή του ελληνικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας των ξενοδοχείων.

Σας ευχόμαστε μια ασφαλή και ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο μας.

Artemis Apartments
info@artemisapartments.gr

Πίσω