Στην προσπάθεια να προστατέψουμε την υγεία των επισκεπτών και του προσωπικού του Artemis Apartments, σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε το check in online.

Εισάγετε το όνομa σας
Εισάγετε το επίθετο σας
Εισάγετε τη χώρα σας
Εισάγετε την διεύθυνση σας
Εισάγετε τον αριθμό του αποδεικτικού σας εγγράφου
Εισάγετε την ημέρα αφίξεως σας στο ξενοδοχείο
Εισάγετε την ημέρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο
Δηλώστε πόσοι θα μείνουν στο δωματιό σας
Δηλώστε σε ποιο δωμάτιο μένετε
Εισάγετε το email σας ( όχι απαραίτητο)
Εισάγετε το τηλέφωνο σας
Καταχωρήστε φωτογραφία του αποδεικτικού σας εγγράφου

Το Artemis Apartments δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που εγώ (ή οποιοσδήποτε από τους καλεσμένους μου και τους προσκεκλημένους) εμφανίζω συμπτώματα το Covid-19 coronavirus ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαμονή μου στο ξενοδοχείο. Κατανοώ επίσης ότι το ξενοδοχείο δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε δαπάνες, αξιώσεις, υποχρεώσεις ή δαπάνες έχω αναλάβει ή υπέστη ο ίδιος σε σχέση με ή σχετίζεται με το ταξίδι μου προς και / ή από το ξενοδοχείο όπως πτησεις, θαλάσσια μεταφορά, μεταφορά κλπ..
Τα προσωπικά δεδομένα ( διεύθυνση, τηλέφωνο, email) συλλέγονται για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας με βάση το υγειονομικό πρωτοκολλο λειτουργίας ξενοδοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ και Yπουργείου Tουρισμού

 Πίσω